Er vi ved at træde ind i ’AI-realism’ æren?

Danmark har oplevet en bølge af interesse omkring kunstig intelligens (AI), hvor entusiasmen har været høj. De stemmer, der løb forrest og kæmpede for at vække de danske blikke for mulighederne med AI, har nu skiftet fokus og taler om nødvendigheden af realistiske forventninger. Denne udvikling, som jeg kalder "AI-realism", tegner et nyt kapitel i vores tilgang til teknologien. Men hvad er det egentlig, vi forsøger at undgå? Er det en gentagelse af fortidens skuffelser som kulminerede med en AI istid, eller noget mere fundamentalt?

I løbet af de seneste år har der været en markant hype omkring AI i Danmark, hvor stemningen var præget af en overvældende begejstring og løfter om teknologiens transformative potentiale. Men som tiden er gået, er det blevet tydeligt, at virkeligheden er mere kompleks end den forsimplede fremstilling, der blev præsenteret. Nu ser vi en bevægelse mod en mere realistisk tilgang, hvor fokus er på at forstå teknologiens begrænsninger og muligheder på en mere nuanceret måde.

AI er ikke en magisk løsning på alle vores problemer. Det er et værktøj, der kan være utroligt nyttigt, men kun hvis det anvendes på en ansvarlig og realistisk måde. Det kræver uddannelse og forståelse for teknologiens kompleksitet, både blandt beslutningstagere og den bredere befolkning.

Samtidig er det vigtigt at anerkende, at AI stadig er i sin spæde udvikling. Der er grænser for, hvad teknologien kan opnå uden menneskelig indgriben, og vi skal undgå at overdrive dens potentiale. I stedet bør vi se AI som et redskab, der kan supplere vores evner og hjælpe os med at løse komplekse problemer på en mere effektiv måde.

Hold derfor for øje

AI-realism repræsenterer en nødvendig modning i vores tilgang til kunstig intelligens. Ved at skifte fokus fra overoptimistiske løfter til en mere nuanceret og realistisk tilgang kan vi undgå gentagelsen af fortidens skuffelser og i stedet udnytte AI's potentiale på en måde, der gavner samfundet som helhed. Det kræver dog fortsat en dedikeret indsats for at uddanne og informere os selv om teknologiens muligheder og begrænsninger, så vi kan træffe velinformerede beslutninger og skabe en fremtid, hvor AI er et værdifuldt redskab til gavn for alle.